มาแล้ว Promotion บินไป ฮิโรชิมาเพียง 0 บาท

0
Promotion

Promotion : เด็กบินฮิโรชิมา 0 บาท
ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 16 ธันวาคม 2562 (เวลา 14.00 น.) – 15 มกราคม 2563
ช่วงเวลาเดินทาง : 18 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
เงื่อนไขและข้อกำหนด

** สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่ยังไม่สะดวกที่จะออกต่างประเทศ แวะเที่ยวประเทศไทยบ้านเราก่อนก็ได้นะฮร้าา รับรองว่า ฟิลลิ่งเทียบเท่าญี่ปุ่นเลยทีเดียว >> เกาะญี่ปุ่น ทะเลระนอง ลองตั้งใจมา **

ค่าตั๋วโดยสาร 0 บาท เส้นทางฮิโรชิมา สำหรับเด็กอายุ 2 – 12 ปี ชำระเพียงค่าภาษี และค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สำรองที่นั่งในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (เวลา 14.00 น.) – 15 มกราคม 2563
สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
ฟรี บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
ราคาพิเศษสำหรับตั๋วประเภท บินเบาเบา เท่านั้น
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของนกแอร์ได้
โปรโมชั่นราคาพิเศษมีจำนวน 50,000 ที่นั่งและอาจไม่มีให้บริการในบางวันบางเที่ยวบิน
สามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบ iOS ( iPhone / iPad / iPod Touch ) แอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ Android, และ NOK Smile Booking (TA module)
จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางวัน และบางเที่ยวบิน
เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินนกแอร์
ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำรองเลยตอนนี้ที่ Nokair

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here